MADERFAKERSIŠalju momke jake s nuklearnim ganom
Da tamane divljake tamo po Iraku
Na trusnome Balkanu na Ruskome Uralu
Gdje god se preko bare naziru neke pare

Celuloidne trake vole takve junake
I njihov eksplenejšn za evri situejšn
«It's them or us» kažu dok žvaču žvake
«So let's kill the whole fuckin' nation»

Oni kikaju esove maderfakersima
Oni siju ljesove iz plavih visina
Oni kikaju esove maderfakersima
Oni siju ljesove iz plavih visina

S očiju im brišu mulj da bolje vide
Širok i sjajan put u katodni svijet
Brze hrane za usta i glave
Gdje svaki psihopat ima strani akcenat

Celuloidne trake vole takve junake
I njihov eksplenejšn za evri situejšn
«It's them or us» kažu dok žvaču žvake
«So let's kill the whole fuckin' nation»

Oni kikaju esove maderfakersima
Oni siju ljesove iz plavih visina
Oni kikaju esove maderfakersima
Oni siju ljesove iz plavih visina

Pružaju ruku da izvuku iz blata
Zvijeri što se tuku iz nekog inata

Oni kikaju esove maderfakersima
Oni siju ljesove iz plavih visina


SVI TEKSTOVI - ALBUM POBJEDA